Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chuyên đề dạy Toán bằng tiếng Anh cấp trường

18-04-2019

- Căn cứ theo kế hoạch của Hội đồng bộ môn Toán (THCS) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2018 – 2019.

KHAI MẠC HỘI GIẢNG TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2018-2019

18-04-2019

Năm học 2018-2019 tập thể tổ Khoa học xã hội trường THCS luôn đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới. Không chỉ có vậy các tổ viên trong tổ đều tích cực nghiên cứu, tìm tòi tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Các thầy cô trong tổ thường xuyên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và tiến hành đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngoài nhà trường "Văn học dân gian" của bộ môn Ngữ văn

18-04-2019

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngoài nhà trường "Văn học dân gian" của bộ môn Ngữ văn

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Tây Trạch

Địa chỉ: Thôn Chùa, Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_taytrach@quangbinh.edu.vn

Website: thcstaytrach.edu.vn